OZ 2003/2

90 ORGANIZACIJA ZNANJA 2003, LETN. 8, ZV. 2 Emmett Erwin, Christian Kern Bibliotheca Inc. 1566 Silo Road, Yardley, PA 19067, ZDA kontaktni naslov: christian. kern @ bibliothecarfid.com URL: http://www.bibliothecarfid. Izvleček Sistemi za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) se v knjižnicah že približno 5 let uporabljajo za identifikacijo knjig, samopostrežno izposojo, preprečevanje tatvin in vodenje zalog. Uporaba teh aplikacij lahko znatno zmanjša stroške dela, izboljša storitve za uporabnike, zmanjša število ukradenih knjig in zagotovi stalno posodabljanje seznama knjižničnih enot. V tem članku so pred- stavljene tehnične značilnosti sodobnega sistema RFID, kar naj bi olajšalo ovrednotenje različnih sistemov. Najpomembnejši rezultat je, da se lahko v knjižnicah, odkar je na voljo nova generacija čipov RFID po standardu ISO 15693, uporabljajo nemonopolni sistemi. S to tehnologijo knjižnice niso več ves čas svojega obstoja odvisne od enega samega ponudnika. Ključne besede zadnje stanje tehničnega razvoja sodobnih radiofrekvenčnih identifikacijskih sistemov; opis sistem- skih sestavnih delov; ustreznost različnih sistemov; referenčne namestitve Abstract Radio Frequency Identification (RFID) Systems are used approx. 5 years in libraries for book identifica- tion, for self issuing, anti-theft control and inventory control. These applications can lead to significant savings in labour costs, enhance customer service, lower book theft and provide a constant record up- date of media. In this paper the technical features of a modern RFID system are described to provide a guideline for the evaluation of different systems. The most important result is that non-proprietary systems can be used for libraries today since the new generation of RFID-chips with the ISO standard 15693 are available. With this technology libarires are not dependent on one company for their lifetime. Keywords state of the art in technology of modern radio frequency identification systems; description of sys- tem components; suitability of differents systems; reference installations RADIOFREKVEN^NA IDENTIFIKACIJA ZA ZAGOTAVLJANJE VAROVANJA IN SAMOPOSTREŽNO IZPOSOJO ENOT V KNJIŽNICAH 1. UVOD Sisteme RFID so začeli razvijati pred približno trideseti- mi leti. Najprej so jih uporabljali za zapolnitev tržne niše, za radijsko sledenje divjih in domačih živali, kasneje pa so jih razvili do take stopnje, da se dandanes ta tehnologi- ja uporablja v mnogih gospodarskih panogah. Tako npr. vsi avtomobilski ključi najpomembnejših avtomobilskih proizvajalcev vsebujejo majhen transponder (oddajnik), ki v ključavnico za volan in v avtomobilsko elektroniko oddaja radijski signal, kar zagotavlja zelo učinkovit nad- zor nad krajami. Tudi pri nadzoru dostopa ljudi se sistemi RFID v današnjem času pogosto uporabljajo, npr. pa- metne kartice za identifikacijo pri vhodu. Z razvojem zelo tankih in prilagodljivih transponderjev (oddajnik, pritrjen na objekt), zlasti še t. i. pametnih na- lepk, pa so taki sistemi postali primerni za najrazličnejše vrste uporabe, npr. za vodenje enot v knjižnicah. Sistemi RFID se že pet let uporabljajo v knjižnicah. Dejanski razvoj trga, posebej še v Aziji, je pokazal, da se sistemi RFID že uporabljajo za približno 20 milijonov knjig. Samo v ZDA to tehnologijo uporablja že približno 60 knjižnic z okoli 10 milijoni enot. V Evropi pa se z up- orabo te tehnologije v prvih nekaj knjižnicah tržišče šele razvija. Uporaba sistema RFID v knjižnicah še ni razširjena. Razloge za to gre iskati v nezadostni stopnji pozna- vanja tehnologije in v še razmeroma majhnem številu referenčnih namestitev. Poleg tega pa se zdi, da so možnosti za ovrednotenje sistema pred odločitvijo za enega od sistemov RFID omejene, saj so bili nekateri posamezni (monopolni) sistemi razviti kot prve rešitve

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5