OZ 2003/2

98 ORGANIZACIJA ZNANJA 2003, LETN. 8, ZV. 2 6. KRITERIJI ZA PRIMERJAVO Za primerjavo sistemov RFID v knjižnicah so pomembni naslednji kriteriji: • Izvedba funkcij, ki so omenjene v 3. in 4. po- glavju, mora biti zelo zanesljiva (čitanje pri izhodu, samopostrežna izposoja, enota za osebje, vodenje zalog). • Zagotovljena mora biti dolgotrajna dobavljivost kom- patibilnih čipov (nalepke RFID). • Tehnologija čipov mora biti kompatibilna z različnimi generacijami čipov različnih proizvajalcev (standard ISO 15693). • Dodatni varnostni trakovi niso potrebni (ni magnetnih trakov). • Zgradba sistema mora biti odprta za nadaljnje funkci- je, npr. za identifikacijske kartice univerze, plačevanje za fotokopiranje, dostop do interneta, kavni avtomat itd.). • Zagotovljena mora biti podpora nameščene pro- gramske opreme knjižnice (sistem izposoje). • Vsi mediji morajo biti opremljeni z nalepkami RFID (edina izjema so dvostranski DVD-ji). NOVI REFEREN^NI SISTEM V LEUVNU V Leuvnu se je največja belgijska univerzitetna knjižnica, ki je obenem tudi prva univerzitetna knjižnica v Evropi (Katholieke Universiteit, Campus Library Arenberg), odločila za sistem RFID družbe Bibliotheca RFID, da bi tako lahko obvladala čedalje večji pretok enot. Knjižnica je odprta vsak dan v tednu 24 ur na dan. Njihov fond zajema 4,5 milijona knjižničnih enot. Računalniški inženirji v KU Leuven so bili prvi, ki so izdelali programsko opremo za univerzitetne knjižnice (Dobis/Libis, danes Amicus). Kombinacija s sistemom RFID je bila predvidena že od vsega začetka. Vzporedno z razvojem programske opreme je tako zadnjih pet let potekalo intenzivno iskanje primernega sistema RFID, ki bi zlasti ustrezal zahtevam glede odprte zgradbe sistema. Njihova zbirka obsega gradivo za 18 oddelkov na 2 fakultetah. Do zdaj so približno 100.000 enot preselili v novo zgradbo. V tej zgradbi bo približno 250.000 javno dostopnih enot, nadaljnjih 600.000 enot pa bo v kom- paktusu. Načrtovana je naprava za avtomatsko sortiranje knjig. Najbolj zanimiv je ekonomski vidik: Da bi lahko delali s samo dvajsetimi zaposlenimi v treh izmenah, je bilo treba poskrbeti za sodobno tehnologijo samopostrežne izposoje knjig. To pomeni, da so v knjižnici stalno prisotni samo 3 ali 4 zaposleni. Odgovorni so za vodenje in vnos novih enot ter seveda za svetovanje uporabnikom. Uradna ot- voritev zgradbe, ki so jo izdelali po načrtih priznanega španskega arhitekta Rafaela Monea, je bila 1. oktobra 2002. 7. MOŽNOSTI Knjižnice so postale gonilna sila v razvoju razmeroma mladega tržišča serijskih izdelkov RFID, čeprav se je pričakovalo, da bodo to najprej postale druge gospodarske panoge, kot so logistika, avtomatizacija transporta prtljage v letalskem prometu ali paketna distribucija. Zdi pa se, da je vodilna vloga knjižnic razumljiva, saj je sistem videti manj zapleten, koristi pa so lažje razpoznavne kot v drugih panogah. Poleg tega so na področju knjižničarstva, v prim- erjavi z drugimi panogami, že zgodaj razvili programsko opremo. Zanimivo pa je, da se v to tehnologijo investira zlasti v državah s poceni delovno silo (npr. v Indiji, Koreji, Singapurju). Končno pa bo tržišče tudi na področju knjižničarstva imelo koristi zaradi razvoja drugih tržišč; zaradi velike količine bodo namreč cene padle. Temu ustrezno so tudi proizvodne kapacitete prilagodili za večmilijonsko tržišče, v zadnjih letih pa so se cene nalepk RFID znižale za približno 1/3 (pri 200.000 nalepkah je tako danes cena ene nalepke približno 1 USD). Glede na vse to se zdi še bolj pomembno izbrati tehnologijo, ki temelji na standardu ISO 15693. Reference • Finkenzeller, K. (1998): RFID-Handbuch – Grundlagen und praktische Anwendungen induktiver Funkanlagen, Transponder und kontaktloser Chipkarten. Carl Hanser Verlag, München/Wien. • ISO-Standard 15693 (2001): Part 1: Physical charac- teristics – Part 2: Air interface and initialization, Part 3: Anticollision and transmission protocol. • Kern, C.: RFID-Technology – Recent Development and Future Requirements. Proceedings of the Eu- ropean Conference on Circuit Theory and Design ECCTD99, 30. 8.–2. 9. 1999, Vol. 1, pp. 25–28, Stre- sa, Italy. • Kern, C.; Geiges, L.: Radio Frequency Identification in Security Applications – Function and Use in Mod- ern Library Systems. PISEC-Conference on security applications, Lisboa, 3.–4. 4. 2000, Portugal. • Kern, C.: I-Code makes library management simple. Philips semiconductors, “on the move” 03-2001, Aus- tria. • Kern, C.: Radio Frequenz Identifikation für die Si- cherung und Verbuchung von Medien in Bibliotheken. ABI-Technik, H. 3, 2002, S. 248–255, Germany. Emmett Erwin, Christian Kern: RADIOFREKVENÈNA IDENTIFIKACIJA ZA ZAGOTAVLJANJE VAROVANJA IN ...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5