OZ 2003/4

M 193 ORGANIZACIJA ZNANJA 2003, LETN. 8, ZV. 4 KONFERENCA E-IZOBRAŽEVANJE DOŽIVETI IN IZPELJATI V hotelu Habakuk v Mariboru je od 3. do 4. novembra 2003 potekala prva mednarodna konferenca z naslovom E-izobraževanje doživeti in izpeljati , namenjena pregledu izkušenj in usmeritev v e-izobraževanju pri nas in v tujini. Organizator konference je bila izobraževalna ustanova DOBA iz Maribora (http://www.doba.si) , ki je konferenco profesionalno in strokovno izpeljala. Program konference je poleg plenarnih predavanj po po- sameznih tematskih sklopih vključeval tudi dve delavnici: • delavnico z dr. Gilly Salmon na predkonferenci in • delavnico na temo Oblikovanje virtualnega učnega okolja s programskim okoljem WebCT PREDKONFERENCA Predkonferenca je bila v znamenju delavnice z vodilno strokovnjakinjo za online poučevanje in učenje Gilly Sal- mon iz Velike Britanije (http://www.e-moderating.com/ home.asp) . Čeprav je bilo v naslovu navedeno, da gre za delavnico, je imela predavateljica klasično predavanje. V uvodu je predstavila univerzo Open University Busi- ness School ( http://www.open.ac.uk) , na kateri predava. Poudarila je, da je to poslovna šola, ki je odprta za ljudi, novitete, ideje in nove metode dela. Na leto imajo 5.000 študentov, do sedaj so izobrazili 200.000 študentov, od tega 150.000 online, klasičnega izobraževanja pa sploh ne izvajajo več. Nato je govorila o svojih 15-letnih izkušnjah na področju online izobraževanja. Pogoj za online izobraževanje je ustrezna tehnologija za dostop do interneta od koder koli (na strani udeleženca) in na drugi strani strokovno usposobljen e-moderator. Predstavila je svoj preizkušen in zelo uspešen Model onli- ne poučevanja in učenja v 5 korakih (5-steps Model of Teaching and Learning Online): 1. Dostop in motivacija (Access and motivation): Pred začetkom online izobraževanja so pomembne ustrezne nastavitve sistema in ustrezna dostopnost, prav tako pa predstavljata osnovo in odskočno desko v online izobraževanju začetna motivacija in hrabrost udeleženca. 2. Online socializacija (Online socialisation): Gre za t. i. online socializacijo, kar pomeni prilagajanje in navajanje udeležencev na online učenje in sistem poučevanja. Zajema pošiljanje in prejemanje sporočil med udeleženci in moderatorjem izobraže- vanja, s čimer se vzpostavi stik med njimi, pregrade med kulturnimi, socialnimi in učnimi okolji pa se premostijo. 3. Dajanje in prejemanje informacij (Information giving and reciving): Izmenjava informacij poteka med ude- leženci in moderatorjem (iskanje, dajanje in prejema- nje informacij med vsemi sodelujočimi), zagotovljena je takojšnja pomoč in podpora pri delu in uporabi učnega materiala. 4. Gradnja znanja (Knowledge construction): Online izobraževanje je vzajemno, medsebojno sodelovanje ( interactivity ) v vseh korakih in pogledih. Poleg že omenjenih aktivnosti zajema tudi skupinske diskusije ( conferencing ) med vsemi sodelujočimi. Z vsemi ak- tivnostmi v online izobraževanju se postopoma gradi znanje udeleženca. 5. Rast in razvoj (development): Zadnja stopnja v mode- lu sta osebnostna rast in razvoj na podlagi pridoblje- nega znanja, kar je tudi končni cilj online izobraževa- nja. E-aktivnosti (E-tivities) v online izobraževanju in učenju obsegajo: • strukturirano udeležbo in delo v delovni skupini, • aktivnost motiviranja udeležencev (uporabniška pri- jaznost in privlačnost online vsebine), • vzajemnost med učenci/udeleženci in e-moderatorjem, • navadno ne istočasno delo (asinhronost), • uporabo enostavnih besedil in prepletanje online ak- tivnosti. Nekaj bistvenih prednosti uporabe e-aktivnosti v online okolju so: • nizka cena, majhni stroški in enostavna uporaba, • enostavno spreminjanje in spremljanje aktivnosti,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5