OZ 2004/1

M 13 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 1 Steven L. Clift: E-VLADA IN DEMOKRACIJA Reference [1] E-demokracija ima veliko pomenov. Moja delovna definicija z letaka E-Democracy Resource Links (Povezave do virov e-demo- kracije, http://www.publicus.net/articles/edemresources.html) se glasi: E-demokracija predstavlja uporabo IKT in strategij s strani demokratičnih akterjev (vlade, izvoljenih funkcionarjev, medijev, političnih organizacij, državljanov/volivcev) znotraj procesov politike in vodenja lokalnih skupnosti, države in na mednarodni ravni. Mnogim e-demokracija predstavlja večje in bolj aktivno sodelovanje državljanov, kar omogočajo internet, mobilne komu- nikacije in druge tehnologije v današnji predstavniški demokra- ciji, pa tudi širše sodelovanje ali neposredne oblike sodelovanja državljanov pri obravnavanju javnih izzivov. [2] Real-Time Politics: The Interent and the Political Process, Philip E. Agre, The Information Society 18(5), 2002, pages 311–331. Pridobljeno 12. 5. 2003 s svetovnega spleta: http: //dlis.gseis.ucla.edu/people/pagre/real-time.html. [3] OECD Policy Brief “The e-government imperative: main fin- dings.” March 2003. Pridobljeno 6. 5. 2003 s svetovnega spleta: http://www.oecd.org/pdf/M00039000/M00039948.pdf. [4] The New e-Government Equation: Ease, Engagement, Privacy and Protection – Topline Data (General Public), Council for Excellence in Government, April 2003. Pridobljeno 5. 5. 2003 s svetovnega spleta: http://www.excelgov.org/displayContent.asp?K eyword=ppp041403. [5] Individual survey on e-democracy in Japan – Summary of Survey Results, NTT Data, May 2002. Pridobljeno 5. 5. 2003 s svetovne- ga spleta: http://www.nttdata.co.jp/en/find/report/index.html. [6] Encouraging Citizen Adoption of e-Government by Building Trust, Warkentin et al. Pridobljeno 8. 5. 2003 s svetovnega spleta: http://www-scf.usc.edu/~pavlou/WarGefPavRosEM.pdf. [7] January 2001 Spplemental Poll, Center for Excellence in Govern- ment, January 2001. Pridobljeno 6. 5. 2003 s svetovnega spleta: http://www.excelgov.org/displayContent.asp?Keyword=ppp01010. [8] eGovernment—More Customer Focused than Ever Before, Re- port from Accenture – May 2003. Pridobljeno 13. 5. 2003 s sveto- vnega spleta: http://www.accenture.com/xd/xd.asp?it=enweb&xd =industries\government\gove_capa_egov.xml. [9] How Do People Evaluate a Web Site’s Credibility? Results from a Large Study – Consumer WebWatch research report, prepared by Stanford University’s Persuasive Technology Lab – October 2002. Pridobljeno 6. 5. 2003 s svetovnega spleta: http: //www.consumerwebwatch.org/news/report3_credibilityresearch/ stanfordPTL_abstract.htm. [10] Daily Internet Activities Chart, Pew Internet and American Life Project, Updated monthly, government percentage from No- vember 2002. Pridobljeno 7. 5. 2003 s svetovnega spleta: http: //www.pewinternet.org/reports/chart.asp?img=Daily_A8.htm. [11] Pridobljeno 12. 5. 2003 s svetovnega spleta: http:// www.newmediazero.com/news/story.asp?id=239353. [12] A standard for the publication of government news summaries, Government of New Zealand – October 2002. Pridobljeno 12. 5. 2003 s svetovnega spleta: http://www.e-government.govt.nz/ docs/rss-draft-200304/, gl. tudi splošne povezave Johna Gotzeja, danskega strokovnjaka za e-vlado, do spletnih strani o objavi dela vsebin na več spletnih mestih, http://slashdemocracy.org/links/ Syndication/index.html. [13] Veliko število člankov o online politični razpravi med državljani je na voljo na: http://www.e-democracy.org/research. Avtor tega članka je predsednik upravnega odbora organizacije Minnesota E- Democracy. Dela z državljani, z namenom oblikovanja forumov za dostojno razpravljanje o političnih vprašanjih in vprašanjih skupnosti. [14] Crossing Boundaries: First Ottawa Working Session Summary – March 18, 2002. Pridobljeno 8. 5. 2003 s svetovnega spleta: http://crossingboundaries.ca/cbv32/materials/March_18_Session_ Summary.pdf. [15] ECPRD Parli@ments on the Net V Conference, Helsinki, Finland – 25–26 March 2002. Pridobljeno 14. 5. 2003 s svetovnega spleta: http://www.eduskunta.fi/ecprd/, http://www.mail-archive.com/do- wire@tc.umn.edu/msg00452.html. [16] Republic.com . Sunstein, Cass R., 2001. Princeton: Princeton University Press. [17] Online Deliberation: Possibilities of the Internet for Deliberative Democracy, Paper submitted to Euricom Colloquium Electro- nic Networks & Democratic Engagement – Tamara Witschge – October 2002. Pridobljeno 12. 5. 2003 s svetovnega spleta: http: //oase.uci.kun.nl/~jankow/Euricom/papers/Witschge.pdf. [18] Realising Democracy Online: A Civic Commons in Cyberspace, IPPR/Citizen Online Research Publication No. 2 – Jay Blumler and Stephen Coleman – March 2001. Pridobljeno 12. 5. 2003 s svetovnega spleta: http://www.citizensonline.org.uk/pdf/ realising.pdf. [19] Novice o BBC-jevem prihajajočem servisu “iCan” cf: Web Anti- dote for Political Apathy, Wired Digital – 5 May 2003. Pridoblje- no 12. 5. 2003 s svetovnega spleta: http://www.wired.com/news/ politics/0,1283,58715,00.html, gl. tudi: http://www.bbc.co.uk/ info/bbc/politics.shtml. [20] Extending the Public Sphere through Cyberspace: The Case of Min- nesota E-Democracy by Lincoln Dahlberg First Monday, volume 6, number 3 (March 2001). Pridobljeno 12. 5. 2003 s svetovnega spleta: http://firstmonday.org/issues/issue6_3/dahlberg/index.html. [21] Online Deliberation and Its Influence: The Electronic Dialogue Project in Campaign 2000, IT & Society – Vincent Price and Jo- seph N. Cappella – Summer 2002. Pridobljeno 12. 5. 2003 s sve- tovnega spleta: http://www.stanford.edu/group/siqss/itandsociety/ v01i01/v01i01a20.pdf. [22] public net-work: Online Information Exchange in the Pursuit of Public Service Goals, Steven Clift – Article submitted to OECD Implementing E-government Working Group. Povzetek je pridobljen 14. 5. 2003 s svetovnega spleta: http://www.mail- archive.com/do-wire@tc.umn.edu/msg00638.html, osnutek je na voljo na zahtevo: clift@publicus.net. Najboljši primer projekta “public net-work” je iniciativa za ob- likovanje skupnosti v državi New South Wales, Avstralija; http://www.communitybuilders.nsw.gov.au. Iz angleščine prevedla Nataša Belšak.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5