OZ 2004/2

M 63 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 2 RAZGOVOR Po treh letih od objave slovarja na spletu imamo v slo- varju 3000 izrazov, od tega 1500 z razlagami. V slovar je prispevalo izraze in razlage več kot 115 avtorjev, od tega 20 ožjih sodelavcev, ki smo jih imenovali uredniki, drugi pa so uporabniki slovarja. Letos v aprilu smo objavili poskusni snopič, v katerem smo opredelili in prikazali strukturo slovarja. Tako bo slovar informatike, ki bo izšel v knjigi, opremljen z angleškimi ustreznicami in slovar- skimi razlagami, sinonimi in oznakami. Slovar na spletu pa naj bi bil osnova za vse prihodnje knjižne izdaje in naj bi bil čim bolj ažuren in javno dostopen. OZ : Kako se lahko naše bralke in bralci, ki se čutijo za kaj takega usposobljeni, vključijo v vaša prizadevanja pri izgradnji Islovarja? Puc : Vsakdo, ki se ne boji interneta in išče informacijski izraz, je dobrodošel. Slovar je precej prijazen, nova razli- čica, ki jo pripravljamo prav sedaj, pa bo še enostavnejša za uporabo. K vsakemu izrazu lahko uporabnik zapiše v slovar svoje mnenje, prispeva lahko nov izraz s kratko razlago ali brez nje, lahko se vključi v razpravo v forumu. Le vpisati mora svoj poštni naslov, da ga obvestimo, če smo njegove prispevke kaj bistveno popravili. Sto uporabnikov, ki so do zdaj kaj prispevali, ni malo. Dokazuje, da ljudje radi sodelujejo. Pojavljajo se vedno novi predlogi. Jaz prispevke sproti pregledujem in sem presenečena, kako dobri in koristni so zvečine. In če nekdo prispeva en sam kamenček, naša zgradba hitreje raste. V sekciji smo prepričani, da dandanes slovarja informa- tike ne more več pisati en sam avtor. Široka skupina, z različnim znanjem, s podporo informacijske tehnologije, bi ga lahko uredila v veliko krajšem času, kot je to omo- gočalo klasično slovaropisje. Projekt Islovar je dolgoro- čen, saj bomo slovar morali sproti obnavljati, ali pa ne bo uporaben. Namenjen pa je vsem, mladim in starim, učen- cem, študentom in profesorjem. In vse te tudi vabimo k sodelovanju. (Pogovor je vodil Franci Pivec.)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5