OZ 2004/2

88 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 2 OCENA ta proces začasno prekinile. Ta proces je v spremenjenih državnih in političnih okoliščinah, tudi pod vodstvom IZUM-a, obnovljen v okviru projekta COBISS.Net. Sporazum o vzpostavitvi mreže COBISS.Net v Bosni in Hercegovini, Črni Gori, Makedoniji in Srbiji je bil podpisan v Beogradu, 27. 2. 2003. S programsko opremo COBISS kolateralno poteka v tem prostoru tudi povezo- vanje avstrijskih knjižnic. V knjižničnem informacijskem sistemu COBISS so razviti mnogi elementi digitalne knjižnice tako, da omogočajo v tem hipu uspešno delo tudi v globalnem digitalnem okolju. Digitalizacija in arhiviranje e-dokumentov v NUK-u po- teka od polovice devetdesetih let. Merila za določanje prioritet pri arhiviranju e-dokumentov naj bi bila uporaba gradiva, intelektu- alna vrednost gradiva in stopnja poškodovanosti gradiva. Ob 100. obletnici potresa v Ljubljani, ki je bil leta 1895, je NUK publiciral CD-ROM z okrog 100 fotografijami o potresu. V letu 1998 je bila digitalizirana in prenesena na CD-ROM Kopitarjeva zbirka Slovenskih rokopisov. Leta 2002 je bila na seji Knjižničnega sveta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL) posebna točka Digi- talna knjižnica UL (nakup podatkovnih zbirk na univerzitetnem nivoju, sredstva, seznam uravnoteženih potreb, portal UL). Bilo je ocenjeno, da bi UL za digitalno knjižnico potrebovala 20 ali celo 30 dodatno zaposlenih oziroma 200–300 mio. tolarjev letno. V tem letu je NUK sprožil najnovejšo podbudo o razvoju digitalne knjižnice. V teh dneh je časopisna hiša Večer predstavila v NUK- u internetni dostop do digitalnega arhiva Večerovih arhivskih izdaj. Za zdaj so na Večerovem portalu www.vecer.com dostopni vsi izvodi, ki so izšli od leta 1900 do danes. Ko bo v začetku jeseni končan celoten projekt prenosa v digitalno obliko, pa bodo za dnevni dostop v arhiv preko interneta za ceno 300 tolarjev na voljo vse številke, od prve, ki je izšla 9. maja 1945, do danes. Reference [1] Pridobljeno 18. 5. 2004 s svetovnega spleta http://www.hpcc. gov/pubs/pitac/pitac-dl-9feb01.pdf. [2] Pridobljeno 18. 5. 2004 s svetovnega spleta http://www.hpcc. gov/pubs/pitac/pres-transgov-11sep00.pdf. [3] Pool, R. (1994). Turning an Info-Glut into Library. Science, 7. okt., 20–22. [4] Pridobljeno 8. 6. 2004 s svetovnega spleta http://www.hpcc. gov/pitac/correspondence/it-letter.html. [5] Chen, H. (2000). Digital Libraries: The Field. JASIS, 51, 3, 213–215. [6] Chen, H. (2000). Towards Building a Global Digital Libraries. JASIS, 51, 4, 311–312. Tvrtko-Matija Šercar

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5