OZ 2004/3

UVODNIK Tokratna številka Organizacije znanja spremlja konferenco COBISS 2004, zato glavnino objav predstavljajo referati nastopajočih. Del konferenčnih prispevkov bomo objavili še v naslednji šte- vilki. S konferenco COBISS 2004 izkazuje IZUM svojo ambicijo in pripravljenost, da zagotovi knjižnič- nim in informacijskim delavcem pogoje za mednarodno strokovno srečanje, na katerem bodo lahko vsestransko pretresli možne smeri razvoja bibliotekarske informatike in izmenjali svoje izkušnje na tem področju. “Regija priložnosti” je pogovorna oznaka dela Evrope, ki je kulturno-zgodovinsko povezan in ima precej skupnih značilnosti tudi na področju knjižničarstva. Neskromno med take skupne značilnosti štejemo tudi naš sistem COBISS, na katerem del držav gradi svoje nacionalne knjižnične informacijske sisteme, v drugem delu držav pa ga uporabljajo posamične knjižnice. IZUM že dvajset let deluje pri razvoju knjižničarstva, zato je dolžan opozoriti na pomen med- narodnih knjižničnih standardov, brez katerih ni uspešne avtomatizacije knjižničnih funkcij in ni vključitve v globalno mrežo izmenjave bibliografskih informacij. Zato ne preseneča, da o tem potekajo vroče razprave v mnogih skupnostih knjižničarjev ter informatikov po svetu in je pov- sem normalno, da takšna diskusija teče tudi v Regiji priložnosti. Odločitve v tej zvezi nikjer niso enostavne, so pa bistveno boljše, če so plod zavzetega in vsestranskega razpravljanja. V ta namen IZUM v Sloveniji organizira konference in deli skrb tudi za prevajanje mednarodnih pravil, ob čemer se že jasno manifestira tudi potreba in koristnost strnitve vseh strokovnih moči, ki jih pre- moremo. Zdavnaj že je bilo zapisano, da knjižnica ni samozadosten otok, kar velja tudi za državne (nacio- nalne) knjižnične sisteme, ki lahko svoje poslanstvo opravijo le, če predstavljajo most do drugih. Sploh ni treba dvomiti, da hoče biti konferenca COBISS 2004 dobra priložnost tudi za ta namen. Franci Pivec

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5