OZ 2004/3

M 95 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 3 prednosti pridobijo uporabnice in uporabniki knjižničnih sistemov z enotnimi pravili. 1.4 ISBN Po vsem svetu se uporablja “mednarodna standardna knjižna številka”, ki služi mednarodnemu prepoznavanju knjige v izmenjavi in uporabi podatkov, pri medknjižnič- ni izposoji in pri iskanju. Tudi sprememba dolžine ISBN z 11 na 13 znakov je morala biti sprejeta pri vseh knjiž- ničnih združenjih, saj je usklajeno delovanje ključnega pomena (http://www.isbn-international.org/en/revision. html; http://www.isbn-international.org/en/download/ implementation-guidelines-04; http://www.ncl-bnc.ca/iso/ tc46sc9/isbn.htm) . 1.5 Konzorcijske pogodbe za e-nosilce časo pisi, knjige, podatkovne baze) GeSIG za časopise na nemškem področju (http://www. gesig.org/index1.htm) . 1.6 Blue Shield International Committee of the Blue Shield – ICBS (http://www.ica.org/news.php?pnewsid=54&plangue=en g) je kooperacija, v katero so združene štiri mednarodne organizacije: IFLA, ICA (International Council on Arc- hives), ICOM (International Council of Museums), ICO- MOS (International Council on Monuments and Sites). Njeno poslanstvo je skrb za svetovno kulturno dediščino. Gre za mednarodno organizacijo, ki je še najbolj podobna Rdečemu križu in si prizadeva za ohranitev najvrednejših kulturnih dobrin, kot so knjižnice, arhivi, muzeji in vse, kar je v njih. Nadaljnje teme so na primer: 1.7 Razstave – vredne knjige, rokopisi; re stavriranje in zaščita svetovne kulturne dediščine 1.8 Trajno arhiviranje digitalnih nosilcev 1.9 E-publiciranje 1.10 Prost dostop do znanstvenih publikacij znanstvenikov z univerz in akademij Vse to lahko in mora okrepiti regionalno sodelovanje. 2. SODELOVANJE REGIJ 2.1 Delovna skupnost Alpe-Jadran Sosedske dežele (http://aalib.izum.si/) : • Nemčija (z Bavarsko) • Italija (z deželami Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia/Furlanija - Julijska krajina, Trentina-Alto Adi- ge/Južna Tirolska, Veneto, Lombardija) • Hrvaška (z Dalmacijo, Istro in Primorjem, Slavonijo in Baranjo, Severnozahodno Hrvaško) • Avstrija (z deželami Burgenland/Gradiščansko, Kärn- ten/Koroška, Zgornja in Spodnja Avstrija, Salzburg, Štajerska, Dunaj) • Slovenija (z Ljubljansko regijo in Štajersko) • Madžarska (z deželama Gyoer in Sopron). Spočetka je tej skupnosti pripadala tudi Švica, ki pa sedaj ne pošilja več svojih podatkov. Jasno je, da je sodelovanje odvisno od intenzivne skrbi in da jo ohranja le vzajemna potreba. 2.2 Bavarska Primer skupnega delovanja na informacijskem in knjiž- ničnem področju v regiji Bavarska (ki je po velikosti ena- ka Avstriji) – Bayrische Landesbibliothek Online: BLO (http://www.bayern-landesbibliothek-online.de/) . 2.3 DACH Je kooperativna organizacija združenj Aleph iz Nemčije, Avstrije in Švice (http://www.aleph-dach.ch/) . 2.4 ICAU Je svetovno interesno združenje uporabnikov Aleph (http://www.exlibrisgroup.com/usergroups.htm) , ki ga na- kazuje izvleček iz vizije in ciljev Fa ExLibris: “ExLibris je zavezan industrijskim standardom, ki zagotavljajo, da bo sedaj sprejet sistem še naprej modra in funkcionalna investicija v bodočnost. ExLibrisov nabor proizvodov podpira vrsto standardov, ki jamčijo interoperabilnost z drugimi sistemi. Ti standardi vključujejo MARC 21, MAB, Z39.50, Dublin Core, SIP2, NCIP, TCP/IP, SQL, XML, HTML, EDIFACT za EDI, EACOM, ISO ILL, Open URL in OAI-PMH.” Sigrid Reinitzer: SODELOVANJE MED KNJIŽNICAMI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5