OZ 2004/4

COBISS OBVESTILA Odločilen korak v razvoju makedonskega knjižničarstva V začetku decembra 2004 sta direktor IZUM mag. Tomaž Seljak in direktor Narodne in univer- zitetne knjižnice “Sv. Kliment Ohridski” v Skopju (NUB) Borko Zafirovski podpisala Pogodbo o implementaciji sistema COBISS v Makedoniji . S tem aktom je bil ustanovljen Center za Virtualno biblioteko Makedonije (VBM) kot knjižnični informacijski servis za COBISS.MK . COBISS je v NUB Skopje in v Matični in univerzitetni knjižnici “Sv. Kliment Ohridski” v Bi- toli kontinuirano prisoten že od konca osemdesetih in v zadnjih letih ga je uporabljalo vse več knjižnic, ki so v letu 2002 vzpostavile tudi vzajemno kataložno bazo COBIB.MK s četrt milijona zapisov. Narodna knjižnica “Goce Delčev” iz Štipa, Občinska matična knjižnica “Blagoj Jankov- Mućeto” iz Strumice, Mestna knjižnica Braka Miladinovci” iz Skopja in še mnoge druge pa so vse bolj glasno zahtevale tudi formalne korake svojih knjižničnih oblasti za vzpostavitev makedon- skega knjižničnega informacijskega sistema na podlagi sistema COBISS, čemur je prisluhnilo tudi Ministrstvo za kulturo. Center za VBM deluje kot samostojna organizacijska enota pri NUB Skopje in opravlja naslednje osnovne naloge: • načrtovanje in usklajevanje aktivnosti v zvezi z računalniškim povezovanjem knjižnic v Make- doniji, • zagotavljanje in vzdrževanje skupnih računalniških in komunikacijskih zmogljivosti za delo- vanje sistema in centralnih servisov, • zagotavljanje programske opreme COBISS in uporabniške dokumentacije za vzajemno katalo- gizacijo, za lokalno knjižnično poslovanje in za druge servise, • upravljanje vzajemne baze podatkov COBIB.MK in sistema COBISS.MK, • strokovna pomoč knjižnicam pri nabavi, namestitvi in vzdrževanju računalniške opreme, • organiziranje in izvajanje izobraževanja ter strokovna pomoč knjižnicam in drugim uporabni- kom programske opreme in servisov COBISS, • strokovna pomoč knjižnicam pri konverziji in prenosu podatkov iz drugih sistemov, • ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za sodelovanje v vzajemni katalogizaciji. Center bodo opremili in oblikovali ekipo za opravljanje teh nalog v naslednjih treh mesecih. Podpisana pogodba ureja še vrsto drugih odnosov med Centrom za VBM in IZUM-om, kot so: • organiziranje in upravljanje sistema COBISS.MK , • zagotavljanje tehničnih in kadrovskih pogojev, • prenos pravice uporabe programske opreme COBISS, • nameščanje, uvedba in vzdrževanje programske opreme COBISS, • izobraževanje uporabnikov programske opreme COBISS, • storitve in proizvodi po posebnem naročilu, • cene in način plačevanja proizvodov in storitev, • zaščita intelektualne lastnine in avtorskih pravic, • ravnanje z zaupnimi podatki, • jamstva, • trajanje in prekinitev pogodbe, • reševanje sporov, • komuniciranje, • veljavnost pogodbe. Ocenjujemo, da se je zgodil odločilen premik v razvoju makedonskega knjižničarstva. Nedvomno pa gre tudi za pomemben korak v razvoju IZUM-a kot mednarodnega dejavnika na področju avto- matizacije knjižničarstva v regiji. Romana Muhvič Šumandl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5