OZ 2005/1

M 11 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 1 BIBLIOGRAFSKI KAZALCI ZNANSTVENE USPEŠNOSTI RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2000–2004 Tip ČLANKI N T M B D H Skupaj SCIE/1 SCIE/2 SCIE/3 SCIE/4 SSCI/1 SSCI/2 AHCI MBP SLOR NK 1.01 Izvirni znanstveni članek 5.601 2.706 1.879 693 2.303 1.656 14.838 2.616 1.809 1.591 1.272 84 203 82 4.037 648 2.496 1.02 Pregledni znanstveni članek 305 265 604 94 417 254 1.939 34 28 31 79 1 6 4 730 132 894 1.03 Kratki znanstveni prispevek 286 138 20 11 65 82 602 13 13 12 38 2 2 0 125 10 387 Skupaj: 6.192 3.109 2.503 798 2.785 1.992 17.379 2.663 1.850 1.634 1.389 87 211 86 4.892 790 3.777 Število raziskovalcev – avtorjev del 1.868 1.228 918 338 743 592 3.975 1.512 1.556 1.428 1.380 80 159 37 2.337 381 1.869 MONOGRAFIJE N T M B D H Skupaj MZZ NZZ DRZ NK 2.01 Znanstvena monografija 56 72 9 15 509 260 921 68 201 379 273 1.16 Samostojni znanstveni sestavek v monografiji 428 412 173 74 1.531 1.173 3.791 296 722 2.428 345 Skupaj: 484 484 182 89 2.040 1.433 4.712 364 923 2.807 618 Število raziskovalcev – avtorjev del 419 334 138 77 550 462 1.651 277 466 1.340 445 Skupno število vseh objavljenih del 6.676 3.593 2.685 887 4.825 3.425 22.091 Število vseh raziskovalcev – avtorjev 1.926 1.270 933 353 816 664 4.052 Razvrstitev po znanstvenih področjih (N – naravoslovje, T – tehnika, M – medicina, B – biotehnika, D – družboslovje, H – humanistika) je opravljena na osnovi vrstilca UDK ali glede na primarno raziskovalno področje prvega avtorja objavljenega dela (po klasifikaciji v SICRIS-u). SCIE/x – članki v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded (glede na faktor vpliva po četrtinah) SSCI/y – članki v revijah, ki jih indeksira SSCI (glede na faktor vpliva nad ali pod mediano) AHCI – članki v revijah, ki jih indeksira A&HCI MBP – članki v revijah, ki jih indeksirajo mednarodne specializirane baze podatkov SLOR – članki v izbranih slovenskih revijah, če niso vključeni v predhodne kategorije NK – nekategorizirano (članki v drugih revijah) MZZ – monografije, izdane pri mednarodnih (znanstvenih) založbah NZZ – monografije, izdane pri slovenskih nacionalnih (znanstvenih) založbah DRZ – monografije, izdane pri drugih založbah NK – nekategorizirano (monografije, ki nimajo ISBN ali imajo manj kot 50 strani ali števila strani ni bilo mogoče ugotoviti, oz. sestavki v monografijah, ki imajo manj kot 5 strani ali števila strani ni bilo mogoče ugotoviti) COBISS.SI Tomaž Seljak: ROČNA ALI RAČUNALNIŠKO PODPRTA KATEGORIZACIJA ZNANSTVENIH PUBLIKACIJ? Tabela 1: Poskusna kategorizacija znanstvenih publikacij po metodologiji ARRS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5