OZ 2005/1

M 31 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 1 obdelati pred ponovno vzpostavitvijo povezave za more- biten prenos rezultata lokalne obdelave. Glede berljivosti podatkov obstajajo neke fizične ome- jitve, ki pa so bile z definicijo žepnega formata e-doku- menta v glavnem postavljene glede na ciljno platformo in program za pregledovanje (npr. čitalec e-knjig, kot sta MS Reader in Adobe Reader [7]). Kot je bilo omenjeno prej, se standardi internetnih e-dokumentov za mobilne naprave še razvijajo, vendar gredo v smeri standardnih formatov, tako da ne bo več bistvenih razlik pri pripravi vsebin za namizne in mobilne naprave. Prej obstoječe ovire zlasti pri prikazovanju slik ali filmov bodo odpadle z ustrezno pripravo brskalnika, ki ima dostop do njih. Varnost povezav je večinoma vgrajena v brskalnike v osnovi (enkripcija in digitalno podpisovanje), vendar jo je smiselno vključevati po potrebi (glede na naravo vsebin, ki jih pregledujemo ali posredujemo nazaj po odprti po- vezavi), kot je to v navadi pri namiznih brskalnikih. Priprava e-arhivov za dostop preko mobilnih naprav je posebno področje, ki zajema klasifikacijo vsebine (kot npr. v [1]) in arhiviranje. Klasifikacija je pomembna zaradi urejanja slovarja vsebin, da bi se zagotovil hiter dostop. Vir [6] obravnava avtomatizirano klasifikacijo tehniških risb, ki predstavljajo večji del vsake tehničke dokumentacije. Problematika arhiviranja izhaja iz zahtev po kompaktnosti baz in posebej zapisov, ker se le-ti pre- našajo na stran uporabnikov, ter poenotenju formatov za prikaz besedila, slike in zvoka v skladu z zmogljivostmi mobilnih brskalnikov. Glede na možnost identifikacije vrste brskalnika na strani strežnika (ponudnika vsebin) bi bilo smiselno določiti obseg ali format podatkov, ki se prenesejo k uporabniku. Glede varovanja avtorskih pravic morajo tukaj obveljati enaki dogovori, kot obstajajo za dostop do e-publikacij na internetu nasploh. Zaščita dostopa preko gesla ter identi- fikacija uporabnika in brskalnika, preko katerega dosto- pamo do teh arhivov, bosta tukaj odigrala ključno vlogo. Geslo je lastno uporabniku mobilne naprave, brskalnik pa se lahko enolično identificira pri strežniku. Glede na vrsto brskalnika in dostopa, ki ga omogoča, določa vsebine, ki so uporabniku mobilne naprave dostopne. Lep primer selekcije vsebin glede na uporabnikove preference (sam lahko izbira vsebine, ki ga zanimajo, in le-te oblikujejo na strani strežnika njegov profil) in vrsto dostopa (mobilno napravo oziroma brskalnik) sta spletna portala msn mobi- le [10] in Avant Go [8]. ZAKLJU^EK Mobilne naprave so na pohodu in lahko v dobršni meri nadomestijo prenosne računalnike za uporabnike, ki ne potrebujejo kompleksnega vnosa podatkov, ampak želijo podatke predvsem pregledovati. Zaradi svoje sposobnosti hranjenja vedno večjih količin podatkov so uporabni tudi kot medij za prenos podatkov, ki jih nato lahko dalje ob- delujemo na namiznem računalniku. Mobilne naprave so glede na področja uporabe že pre- hodile dolgo pot od diktafonov preko mini prenosnih računalnikov do dlančnikov, mobilnih telefonov in kom- binacij naštetega. Integrirane naprave (t. i. naprave vse v enem, all-in-one ) so bile vedno privlačne in so tudi cenovno vedno bolj dostopne. Njihova uporabnost pa je vedno bolj odvisna od ponudbe in povpraševanja po vse- binah in uslugah, ki jih skrbniki mobilnih portalov lahko ponudijo. Reference [1] Brigitte Oesterdiekhoff, Internet Premium Services for Flexible Format Distributed Devices. V: Proceedings of IFIP 18th World Computer Congress, TC10 Working Conference on Distributed and Parallel Embedded Systems (DIPES 2004), August 2004, France, 267–276. [2] Derek Mitchell. The Challenges of Pocket PC Development, Sep- tember 2004, http://www.devbuzz.com/content/challenges_po� - cket_pc_development/. [3] George Lawton, Browsing the Mobile Internet. V: Computer, Vol. 34, No. 12, December 2001, 18–21. [4] Tomihisa Kamada. Compact HTML for Small Information Appli- ances, W3Cnote. World Wide Web Consortium, february 1998, http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-compact-HTML-19980209/. [5] WAP Forum. Wireless Markup Language Specification Version 2.0, June 2001, http://www.wapforum.org/tech/documents/WAP- 238-WML-20010626-p.pdf. [6] Feldmann, D. G., Junge, V., Meyer, S., Erfassung und Interpre- tation technischer Zeichnungen. V: Hubka, V. (Hrsg.): ICED 95. Prag, 1533–1538. Zürich: Heurista, 1995. [7] Adobe Reader, http://www.adobe.com/products/acrobat/reader- forppc.html. [8] Avant Go, http://www.avantgo.com/frontdoor/index.html. [9] Microsoft Reader, http://www.microsoft.com/reader/. [10] msn mobile, http://mobile.msn.com/. Roman Gumzej: ELEKTRONSKI ARHIVI IN PRIROČNE MOBILNE RAČUNALNIŠKE NAPRAVE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5