OZ 2005/2

80 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 2 Reference [1] Needham, J. (1937). Integrative levels: a revaluation of the idea of progress, Oxford: Clarendon Press. [2] Encyclopedia Britannica Online. Pridobljeno 16. 5. 2005 s sveto- vnega spleta: http://www.britannica.com/eb/article?tocI. [3] Abir-Am, P. G. (1988). The assessment of interdisciplinary rese- arch in the 1930s: the Rockefeller Foundation and physio-chemi- cal morphology. Minerva 26, 2, 153–176. [4] Sengupta, I. N. (1992). Bibliometrics, informetrics, scientome- trics and librametrics: An overview. Libri 42, 2, 75–92. [5] International society for scientometrics and informetrics (ISSI). Pridobljeno 25. 5. 2005 s svetovnega spleta: http://www.issi -soci- ety.info/history.html. [6] O metodološkem problemu informacijske znanosti sem pisal pred 20 leti (gl. Šercar, T. (1988). Metodološki problem informacijske znanosti. V : Šercar, T. Komunikacijska filozofija znanstvenih časopisa. Zagreb: Globus, 112–124). [7] Egghe, L. (2000). New informetric aspects of the Internet: Some reflections – many problems. Journal of Information Science 26, 5, 329–335.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5