OZ 2005/2

106 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 2 NT KONFERENCA 2005 SQL 2005 (Y), Visual Studio 2005 (Whidbey), Longhorn, Indigo Uvod Microsoft uporablja tehnologijo .Net za gradnjo lastnih aplikacij. Novi Visual Studio 2005, novi odjemalec za strežnik SQL 2005 ter aplikacije v prihajajočem ope- racijskem sistemu Longhorn (izide 2006) so zgrajeni z orodjem Visual Studio .Net. Ne le aplikacije, tudi knjižnice so napisane na novo in posegajo vedno glob- lje v strukturo Windows (imenski prostor My v jeziku VB.Net na preprost način omogoča dostop do podatkov o računalniku in operacijskem sistemu). Microsoftova različica aplikacijskega strežnika dobiva svojega na- slednika z imenom Indigo, ki je v beta različici na voljo že danes. Novosti v SQL 2005 Veliko truda je bilo vloženega v neprekinjeno delovanje strežnika SQL. Tako bo možno iskanje tudi v primerih obnovitve, ponovnega vzpostavljanja baze ( restore ), iz- gradnje indeksov ... Najpomembnejše novosti so: • Mirroring – postavitev dodatne baze, ki je sinhronizi- rana s primarno bazo. Če primarna baza pade, njeno vlogo avtomatsko prevzame sekundarna baza. Nakup licence za sekundarno bazo, ki je ves čas v fazi ne- aktivnosti (v tej bazi ni možno izvajati niti poizvedb), ni potreben. Takšna zagotovitev redundance je mnogo cenejša in enostavnejša za izvedbo v primerjavi s po- stavitvijo strežniške gruče. • Online restore – ko se na novo postavi le del poda- tkov, jih uporabniki že lahko uporabljajo. • Online indexing – indeksi se lahko kreirajo, ovržejo ali regenerirajo, medtem ko uporabnik išče ali vnaša spremembe v tabelo (velja tudi za clustered indekse). • Podpora 32- in 64-bitni arhitekturi Windows. • Table partitioning – dolge tabele lahko razdelimo po različnih diskih in s tem povečamo odzivne čase. • Replikacija – možna je replikacija preko HTTP in HTTPS protokola, dodana je popolna podpora replici- ranju Oraclovih baz. • SQL service broker – v strežnik SQL je dodan meha- nizem sporočilnih vrst ( native message queue ), ki ga upravljamo z razširitvami znotraj jezika T-SQL. • Zgrajeno je le eno orodje za delo (poročila, analitična orodja, orodja za transformacijo, replikacijska orodja, orodja za izboljšanje delovanja strežnika ( tunning ), orodja za pisanje poizvedb, orodja za upravljanje z bazo ...). • Vključitev XML podatkovnega tipa in uporabe izra- zov XPath in XQuerry za iskanje – samostojno ali kot razširitev jezika T-SQL. • Vključitev tipa varchar(max), ki je iz dolžine zapisa 8000 znakov razširjen na 2 GB. • Izboljšave v jeziku T-SQL (dodani TRY-CATCH blo- ki, dodani Create Alter in Drop trigerji). • Možno je namestiti 50 instanc strežnika SQL na en Windowsov strežnik. • Izboljšanje varnosti z vpeljavo shem uporabnikov, konteksta izvajanja ... • Vključitev CLR v bazo – namenjeno pisanju poslovne logike, ki tesno sodeluje z bazo (Znotraj stavkov T- SQL (shranjene procedure, trigerji in funkcije SQL) so klicane metode .Net.). Novosti v Visual Studio 2005 Ključne točke Visual Studia 2005 so: • .NET Framework 2.0 – dodane so nove knjižnice, nove kontrole za razvoj okenskega in spletnega od- jemalca, izpopolnjena je knjižnica ADO.NET za delo s SQL 2005, dodana je podpora najnovejšim standar- dom s področja spletnih storitev, izboljšan je razvoj aplikacij za male naprave. • Visual Studio Tools for the Microsoft Office – dodana je močna podpora razvoju rešitev, ki temeljijo na pro- gramih Excel 2003 in Word 2003. • SQL 2005 Solution development – razvoj in razhroš- čevanje objektov .Net in kode T-SQL, ki tečejo v bazi SQL 2005, so integrirani v orodje Visual Studio. • Enterprise development and Life-Cycle support – do- dana so orodja za projektne analize, konfiguracijski menedžment, vizualno dizajniranje aplikacij in vpelja- ve ( deploy ).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5