OZ 2005/4

M 233 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izpopolnjevanje – specilizacije Na enomesečnem izobraževanju v IZUM-u je bilo do zdaj 8 knjižničarjev iz Črne gore, stroške pa sta krila IZUM in Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije. Dva višja knjižničarja (eden iz UB PG in eden iz knjižnice Pravne fakultete) sta na strošek svojih knjižnic obiskovala tečaj COBISS/Izposoja, nakar sta dobila licenco za delo v tem programskem segmentu. Tudi udeleževanje konfe- renc COBISS je Črnogorcem omogočeno ob pomoči in podpori teh dveh sponzorjev. Licence Licence za delo v sistemu COBISS je do zdaj dobilo 35 knjižničarjev. Stanje po posameznih knjižnicah (navedena so originalna imena knjižnic, op. prev.) je takšno: • CNB “Đurđe Crnojević”, Cetinje..............................23 • Univerzitetska biblioteka, Podgorica...........................3 • Biblioteka Pravnog fakulteta, Podgorica.....................3 • Biblioteka PMF i tehničkih fakulteta, Podgorica........2 • Biblioteka Filozofskog fakulteta, Nikšić.....................1 • Biblioteka CANU, Podgorica......................................1 • Narodna biblioteka “R. Ljumović”, Podgorica...........2 Licence je podeljeval IZUM iz Maribora, dokler se ni oblikovala komisija pri CNB CT. Od IZUM-a je dobilo licenco 12 knjižničarjev (10 za katalogizacijo in 2 za iz- posojo), od CNB pa 23 knjižničarjev (20 za kreiranje zapisov in 3 za inicialni zapis). IZUM je poveril CNB CT, da organizira izpite za pri- dobitev licence za delo v sistemu COBISS za knjižni- čarje, ki delajo v knjižnicah Črne gore. V januarju leta Število delo- vnih postaj Število strokovnega osebja Število zapisov Skupne zaloge Inter- net CNB 23 (12 PC in 11 VT) 42 52.609 1.500.000 da UBPG 3+2 5 15.762 22.500 da CANU 2+1 3 1.000 55.000 da 20.000 v Biblio Biblioteka PMF i TF 2+2 3 1.315 26.873 da Biblioteka Pravnog fakulteta 4 4 1.330 15.000 da Biblioteka Ekonom. fakulteta 1+2 2 529 20.000 da Biblioteka Fakulteta za pomorstvo 1+2 3 279 15.000 da Biblioteka Filozof- skog fakulteta 1+4 7 0 230.000 da Oprema Število strokovne- ga osebja Število zapisov Skupne zaloge Internet Narodna biblioteka Podgorica strežnik + 15 PC 7 6 v COBISS 30.000 v BIBLIO 370.000 da NB, Bar 5PC 5 26.565 v BIBLIO 80.000 ne NB, Bijelo Polje 4PC 5 4.000 v BIBLIO 50.000 da NB, Budva 5 PC 7 27.000 v BIBLIO 58.860 da NB, Pljevlja 4 PC 4 10.000 v BIBLIO 50.000 da Grad. bibl. Herceg- novi 5 PC 4 50.000 v BIBLIO 95.000 da NB, Ulcinj 2 PC 2 ni zapisov (ima BIBLIO!) 50.000 da NB, Kotor 4 PC 6 8.300 da Tabela 1: Delo knjižnic v sistemu COBISS, stanje na dan 1. 10. 2005. Splo{ne (javne) knjižnice Tabela 2: Splošne knjižnice

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5