OZ 2005/4

M 235 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izvle~ek Poleg Nacionalne in univerzitetne knjižnice sv. Klimenta Ohridskega (NUB) obstaja v Makedoniji mreža okrog 200 knjižnic. Prvi začetki avtomatizacije knjižnic segajo v leto 1977, resne korake pa predstavlja vključitev v projekt Sistem znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije in knjiž- nično-dokumentacijski informacijski sistem (SNTIJ/BIS), ki pa je leta 1991 razpadel. Sodelovanje z IZUM-om je bilo obnovljeno leta 1996, leta 2002 pa je bila vzpostavljena vzajemna katalogizaci- ja COBIB.MK. Pomembno je leto 2004, ko je Ministrstvo za kulturo omogočilo prvo fazo Projekta za avtomatizacijo javnih knjižnic vzhodne in zahodne regije Makedonije. Z IZUM-om je bila pod- pisana pogodba o COBISS.MK in pri NUB je bil formiran Center Virtualne knjižnice Makedonije (Center VBM). Programsko opremo COBISS uporablja 21 knjižnic. Problem so nezadovoljive povezave, ker MARNET nima ustrezne finančne podpore. Pomanjkljiva je strojna oprema. Potreb- ni so dodatni napori za strokovno usposabljanje knjižničarjev. Klju~ne besede Nacionalna knjižnica sv. Klimenta Ohridskega (NUB), mreža knjižnic v Makedoniji, MARNET, COBISS.MK , Center Virtualne knjižnice Makedonije (VBM) Abstract In Macedonia, beside the National and University Library “St. Kliment Ohridski” there is a net- work of about 200 libraries. Although the beginnings of library automation go back to 1977, the first serious steps in this direction were made by joining the SNTI/BIS project (Scientific and Technological Information System and Library and Information System), which stopped in 1991. Five years later, the contacts with IZUM were renewed and in 2002 the COBIB. MK shared cataloguing was set up. The year 2004 was considered an important year as the first phase of the project on the automation of east and west Macedonian public libraries was made pos- sible by the Ministry of Culture. An agreement on COBISS.MK was signed with IZUM, and the Centre of Macedonian Virtual Library (MVL Centre) was established. Currently, COBISS software is being used by 21 libraries. The problems still exist. On one hand there are bad/poor connections resulting from the lack of financial support to MARNET, and deficient hardware, and on the other additional efforts will have to be made to provide the necessary professional training for librarians. Keywords National and University Library “St. Kliment Ohridski”, Macedonian Library Network, MARNET, COBISS.MK , MVL Centre 1. ZA^ETKI Začetki knjižničarstva na ozemlju Republike Makedonije (RM) segajo globoko v preteklost, v 9. stoletje, v dobo prosvetiteljev sv. Cirila in Metoda in njunega učenca sv. Klimenta Ohridskega (830–916), ki je formiral prvo samostansko knjižnico v samostanu sv. Pantelejmona v Ohridu. V naslednjih stoletjih se je knjižničarstvo raz- AVTOMATIZACIJA KNJIŽNIC V MAKEDONIJI Žaklina Gjalevska Nacionalna in univerzitetna knjižnica “Sv. Kliment Ohridski”, Skopje, Makedonija Kontaktni naslov: zaklina €nubsk.edu.mk vijalo tako, da so se odpirale številne srednjeveške sa- mostanske knjižnice, v novem veku pa je nastalo veliko privatnih, cerkvenih in javnih čitalnic. Nova zgodovina omenja 23. november 1944, ko je v vi- harju II. svetovne vojne Antifašistični svet narodne osvo- boditve Makedonije (ASNOM) sklenil formirati Narodno in univerzitetno knjižnico, eno izmed petih nacionalnih

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5