OZ 2005/4

252 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Opombe 1 Spletni naslov www.nuk.uni-lj.si/kis/podatki.html. 2 Upoštevane so tudi knjižnice višjih strokovnih šol. 3 Upoštevani sta tudi zamejski knjižnici iz Trsta in Celovca. 4 Spletni naslov http://www.arnes.si/. 5 Spletni naslov www.nuk.uni-lj.si/cosec. 6 Podatki so povzeti iz IZUM-ovega Letnega poročila za leto 2004 (Maribor, 25. februar 2005). 7 Letni program dela in finančni načrt Instituta informacijskih znanosti za leto 2005. Maribor: IZUM, 2005. 8 Spletni naslov http://www.dlib.si/. 9 Spletni naslov http://www.lj-oz.sik.si/kamra/. Reference [1] KOKOLE, Jože (ur.). 1. jugoslovanski seminar o uporabi ra- čunalnikov v knjižnicah: Maribor, 8.–9. februar 1973 (zbornik referatov) . Ljubljana: Partizanska knjiga, 1973. [2] PIŠTALO, Borivoje (ur.) . IV jugoslovensko savjetovanje o prim- jeni računara u bibliotekama, Sarajevo 9.–11.4.1986 . Sarajevo: Narodna i univerzitetska biblioteka BiH, 1986. [3] Zakon o knjižničarstvu. Uradni list Republike Slovenije, 87/ 2001. [4] Letno poročilo 2004. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižni- ca, 2005. [5] Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe . Uradni list Republike Slovenije, 73/2003.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5