Z A P I S N I K

sestanka, ki je bil v sredo, 21.05.1997, v NUK v Ljubljani.


Prisotni:

Dnevni red:

  1. Šifrant za polje 675c
  2. Katalogizacija starega gradiva
  3. Retrospektiva serijskih publikacij
  4. Razno

Dogovorjeno je bilo:


K štev. 1


K štev. 2

Značnica
Blok 2xx........................................
.......................................................
.......................................................
321.- Običajne opombe. - 316a: $5
. - ......................... . - 316a: $5
Privezano: 200a...... - 205. - 210: $5 - polja so vgrajena v 481
.
Privezano: 200a...... - 205. - 210: $5 - polja so vgrajena v 481
Privezano k: 200a.... - 205. - 210: $5 - polja so vgrajena v 482
.
Privezano k: 200a.... - 205. - 210: $5 - polja so vgrajena v 482
317a: $5. - .............. .- 317a: $5
Prstni odtis (po $2): $a: $5
.
Prstni odtis (po $2): $a:$5


K štev. 3

IZUM rešuje retrospektivo serijskih publikacij za potrebe bibliografij raziskovalcev neodvisno od tega, kaj bodo potrebovali v NUK za Slovensko bibliografijo. NUK bo bibliografijo serijskih publikacij, ki jo trenutno dela, končal ročno. Glede načina implementacije vodenja retrospektive serijskih publikacij za potrebe NUK se bomo dogovorili pred izdajo naslednje bibliografije.


K štev. 4

Za polja iz bloka 4, v katera vgrajujemo druga polja, je vnos omejen.

Vgradimo lahko:

Polje 469 bo ukinjeno.

Zapisala: Tadeja Brešar