izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Zapisnik

s sestanka sodelavcev NUK-a in IZUM-a o delovnem gradivu
Zbirna obdelava knjižničnega gradiva – zapisi za tvorjene zbirke

 

 

Namen sestanka: 

Uskladitev stališč o delovnem gradivu Zbirna obdelava knjižničnega gradiva – zapisi za zbirke
 

Kraj/čas:

NUK, Ljubljana
10. 11. 2003, 9.30–12.00
 

Prisotni sodelavci NUK-a:

Dunja Kalčič, Irena Kavčič
 

Prisotni sodelavci IZUM-a:

Tadeja Brešar, mag. Gordana Popović - Bošković
 

Vsebina - dogovori:

 

Gradivo o zbirni obdelavi v sistemih COBISS je bilo pripravljeno v IZUM-u kot nov dodatek k priročniku COMARC/B. Pred objavo gradiva smo prosili sodelavce iz NUK-a, ki imajo s tako obdelavo že izkušnje, da gradivo preberejo in nam sporočijo morebitne pripombe. Namen sestanka je bil, da podane pripombe uskladimo.

Uvodoma je mag. Gordana Popović predstavila spremenjeno verzijo delovnega gradiva Zbirna obdelava knjižničnega gradiva – zapisi za tvorjene zbirke, pripravljeno na podlagi NUK-ovih pripomb (30. 10. 2003). Kratki predstavitvi je sledil pregled celotnega gradiva in uskladitev posameznih delov.

Dogovorili smo se, da se dopolnjeno gradivo po vnesenih spremembah v zvezi z določitvijo značnic pri zbirni obdelavi še enkrat pošlje na vpogled Dunji Kalčič in Ireni Kavčič.

Predstavnici NUK-a je zanimalo, ali je možno programsko preprečiti prevzemanje zbirnih zapisov iz vzajemne baze podatkov v lokalno bazo podatkov. Ker je to v nasprotju z osnovnim principom sistema vzajemne katalogizacije, bi bila tehnična realizacija tega predloga zelo zahtevna. V izjemnih primerih pa bi bilo tudi možno, da bi isti zapis potrebovali v dveh lokalnih bazah podatkov. Zaradi tega smo se dogovorili, da prevzemanja zbirnih zapisov ni treba programsko preprečevati.

V nadaljevanju sestanka smo se pogovorili še o nekaterih drugih aktualnih vprašanjih:

 

Zapisala: 
Gordana Popović - Bošković

Maribor, 13. 11. 2003