izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Zapisnik

s posveta delovne skupine "Nabava"

 

Namen posveta: 

obravnava pripomb k dokumentu "Pridobivanje knjižničnega gradiva : Analiza stanja (delovno gradivo za sestanek 17.04.1998)"
 

Kraj/čas:

IZUM Maribor
20.04.1998, od 10:15 do 15:50
 

Prisotni:

NUK: Helena Fortuna, Irena Sešek, Karmen Štular Sotošek, Damijana Kisovec, Tereza Poličnik-Čermelj; FDV: mag. Janez Jug; CTK: Lidija Vodopivec, mag. Helena Pečko Mlekuš, Zdenka Usnik; UKM: Majda Špes, Cirila Gabron-Vuk, Marinka Vičič, Renata Močnik, Sandra Galovič; SIKOZ: Jana Bešter
IZUM: mag. Marta Seljak, Janko Žigart, Anka Rogina, Tanja Turšek
 

Odsotni:

SIKOZ: Slavica Vinčec
IZUM: Jana Rečnik
 

Dnevni red:

1. Obravnava pripomb k dokumentu "Pridobivanje knjižničnega gradiva : Analiza stanja (delovno gradivo za sestanek 17.04.1998)"
 

Priloge:

"Pridobivanje knjižničnega gradiva : Analiza stanja - Poročilo o obravnavi pripomb s posveta delovne skupine z dne 20. aprila 1998"
 

Vsebina - dogovori:

 

V uvodu je mag. Marta Seljak povedala, da je namen posveta obravnava pripomb, ki so jih knjižnice poslale v zvezi z dokumentom "Pridobivanje knjižničnega gradiva : Analiza stanja".

Prva faza projekta računalniške podpore postopkov pridobivanja knjižničnega gradiva je bila analiza uporabniških zahtev sistema pridobivanja knjižničnega gradiva. V okviru te faze so člani projektne skupine IZUM-a junija in julija 1997 obiskali CTK, UKM, SIKOZ, NUK in knjižnico FDV, ki sodelujejo v delovni skupini. Namen obiskov je bil spoznati obstoječe postopke pri pridobivanju knjižničnega gradiva. Rezultat analize stanja je dokument "Pridobivanje knjižničnega gradiva : Analiza stanja", ki je bil knjižnicam, ki sodelujejo v delovni skupini, 24. 3. 1998 poslan v proučitev.

Zaradi prehoda na novo tehnologijo so nosilci projektne naloge (poleg pripravljanja analize stanja) delali tudi pri drugih nalogah (spoznavanje in testiranje novih orodij, spoznavanje novih metodologij za razvoj informacijskih sistemov, priprava osnov za sprejem odločitve o orodjih, sodelovanje pri razvoju aplikacije za medknjižnično izposojo).

Pripombe članov delovne skupine na dokument je projektna skupina IZUM-a zbrala v delovnem gradivu "Pridobivanje knjižničnega gradiva : Analiza stanja - pripombe"; v to gradivo so vključeni tudi odgovori. Pripombe so urejene po vrstnem redu v skladu s stranmi v dokumentu, na katere se nanašajo; pri vsaki pripombi je posebej navedena tudi knjižnica, ki jo je poslala. Delovno gradivo je bilo udeležencem sestanka razdeljeno na začetku posveta.

Na posvetu je Janko Žigart vodil pogovor v zvezi s pripombami, ki so se nanašale na uvodni del dokumenta, na dodatek A (Podsistem nabave in kontrole dotoka monografskih publikacij) in na dodatek D (Seznam podatkov (atributov) posameznih razredov objektnega modela). Tanja Turšek je vodila obravnavo pripomb, ki so se nanašale na dodatek B (Podsistem nabave in kontrole dotoka serijskih publikacij) in na dodatek C (Uporabljena terminologija).

Obravnavane pripombe in sprejeti dogovori so navedeni v prilogi tega zapisnika. Pri posamezni pripombi je označeno, ali predstavlja potrebno dopolnitev osnovnega dokumenta ali ne.

Ob zaključku posveta delovne skupine je mag. Marta Seljak povabila udeležence na predstavitev aplikacije za medknjižnično izposojo, ki jo sodelavci IZUM-a pripravljajo kot prvo v okviru projekta tehnološke prenove. Na predstavitvi se bodo udeleženci lahko seznanili z novim grafičnim uporabniškim vmesnikom in izvedbo nekaterih postopkov, ki se pojavljajo tudi v procesih pridobivanja knjižničnega gradiva. Predstavitev bo predvidoma julija 1998. Do takrat bodo nosilci projekta Pridobivanja knjižničnega gradiva sodelovali pri pripravi aplikacije za medknjižnično izposojo pri izgradnji skupnih komponent. Na predstavitvi bo možno okvirno napovedati vsebino in rok za dokončanje naslednje faze projekta "Pridobivanje knjižničnega gradiva", ki zajema pripravo spremenjenega računalniško podprtega sistema.

 

Zapisala:

Tanja Turšek

 

Maribor, 14. 5. 1998