izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Zabeležka s sestanka

 

Namen sestanka: 

usklajevanje med NUK-om in IZUM-om glede uvedbe normativne kontrole
 

Kraj/čas:

NUK, Ljubljana
17. 6. 1999, od 10:00 do 12:30
 

Prisotni sodelavci IZUM-a:

mag. Marta Seljak, Tadeja Brešar, Lidija Curk, Matjaž Zalokar

Prisotni sodelavci NUK-a:

Zlata Dimec, Tatjana Kovač, Alenka Kanič, mag. Jože Kokole, Zoran Krstulovič, mag. Darija Rozman, Tatjana Likar, Lidija Wagner, mag. Maja Žumer
 

Vsebina - dogovori:

 

Dnevni red:

  1. Odločitev za popolno ali selektivno normativno bazo
  2. Način delovanja normativne kontrole v sistemu COBISS
  3. Struktura zapisa COMARC/A in dokumentacija COMARC/A
  4. Dodatna orodja za redakcijo bibliografskih zapisov
  5. Predstavitev testiranja postopkov normativne kontrole v NUK
  6. Izobraževalni program za leto 2000

Sestanek je bil sklican na željo NUK-a, da bi dosegli načelni dogovor glede nekaterih ključnih vprašanj v zvezi z normativno kontrolo.

NUK in IZUM sta se načelno dogovorila za popolno normativno bazo podatkov, ki naj bi v prvi fazi vključevala vse osebne značnice. Normativna baza podatkov naj bi bila sestavljena iz dveh segmentov: iz verificiranih in neverificiranih zapisov. Predstavniki IZUM-a so omenili, da preučujejo tudi možnost, da bi v začetno normativno bazo podatkov poleg osebnih značnic vključili tudi korporativne značnice, predmetne oznake in enotne naslove.

Mag. Marta Seljak je opozorila na zahtevnost projekta normativne kontrole in na nekatere nekorektnosti v postopkih sprejemanja knjižničarskih standardov. IZUM ne more sprejeti kot obvezujočih odločitev NUK-a oz. Komisije za katalogizacijo, Komisije za vsebinsko obdelavo itd., sprejetih brez predhodnega posvetovanja in uskladitve z IZUM-om. Za uspešnost projekta normativne kontrole so pomembni korektni partnerski odnosi med NUK-om, IZUM-om in drugimi sodelujočimi knjižnicami. IZUM in vse knjižnice (še posebej NUK) bodo morale prevzeti svoj del odgovornosti pri reševanju vsebinskih, tehničnih in organizacijskih problemov, ki jih postavlja normativna kontrola. Pri iskanju najustreznih rešitev je treba upoštevati interese vseh knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS, tudi manjših, ki razpolagajo z omejenim kadrovskim potencialom. Upoštevati pa je treba tudi, da bodo rešitve univerzalne, saj uporabljajo format COMARC ter programske in organizacijske rešitve COBISS-a tudi knjižnice v Makedoniji ter Bosni in Hercegovini.

NUK je za povezovanje normativne in bibliografske baze podatkov predlagal varianto B (NUK-ov predlog Povezava normativne in bibliografske baze v COBISS, 7.7.1998), kar bi pomenilo tudi uporabo kazalk v podpolju 6 v bibliografskih zapisih. Na voljo naj bi bilo nekakšno prehodno obdobje, v končni fazi pa bi bila kot optimalna rešitev za povezovanje baz podatkov sprejeta varianta B. Predstavniki IZUM-a načeloma niso bili proti varianti B, vendar pa imajo pomisleke glede uporabe kazalk v bibliografskih zapisih, ker bi to le še dodatno otežilo postopke v zvezi z normativno kontrolo. Predstavniki IZUM-a so povedali, da bodo dokončno mnenje lahko podali šele potem, ko bodo podrobno preučili vse različice za povezovanje normativnih in bibliografskih baz podatkov, vključno s tisto, po kateri bi ukinili kazalke v bibliografskih zapisih.

Predstavniki NUK-a (T. Likar, mag. M. Žumer, Z. Dimec) so želeli, da bi že v fazi predpriprav omogočili paketno popravljanje podatkov v bibliografskih zapisih v bazi podatkov NUK. To bi bilo zlasti koristno pri popravljanju značnic, ki se pojavljajo v velikem številu bibliografskih zapisov. Želeli bi tudi celoten izpis polja 200, predvsem podpolj e, f in g, kjer se običajno pojavljajo variantne oblike imen. Oboje bi bilo pri normativni kontroli zelo koristno. IZUM ni glede paketnega popravljanja bibliografskih zapisov v lokalni bazi NUK ničesar obljubil, glede izpisovanja celotnega izpisa polja 200 pa je opozoril, da je to možno definirati že sedaj, in to z ukazom FORMAT.

Dokumentacijo COMARC/A bo treba dopolniti in jo uskladiti s smernicami GARE.

Gospa Alenka Kanič je povedala, da so v NUK-u začeli testirati postopke normativne kontrole imen, ki so v bazi podatkov NUK. Pri tem uporabljajo posebne formularje, ki jih izpolnjujejo ročno. NUK se je zanimal, ali bi bilo mogoče ta postopek avtomatizirati, za kar pa bi bilo potrebno posebno orodje. Avtomatizacija bi omogočala večjo kontrolo nad imeni, pri čemer povezava z bibliografsko bazo podatkov ne bi bila nujna. Predstavniki NUK-a so tudi povedali, da so pripravili delovno verzijo Priročnika za izbor in oblikovanje značnic, ki naj bi izšel enkrat jeseni. IZUM je oboje pozdravil kot pomemben korak v smeri nujnih vsebinskih priprav za uvedbo normativne kontrole.

Spremno gradivo:
Sestanek NUK : IZUM glede uvedbe normativne kontrole (NUK, 17. 6. 1999), Formular za normativne značnice (NUK), Navodila za izpolnjevanje formularja za normativne zapise osebnih značnic (NUK)

 

Zapisal:
Matjaž Zalokar

 

Maribor, 21. 6. 1999