ZAPISNIK

 

s posveta na temo "Optimiranje postopkov redakcije v okviru sistema COBISS" dne 27.06.1996 ob 10. uri v IZUM Maribor.

Prisotni:

Odsotni:

 

Namen posveta je bil, da se udeleženci seznanijo s problemi, ki zadevajo optimiranje postopkov redakcije v okviru sistema COBISS, in možnimi rešitvami. Z implementacijo novega načina vodenja bibliografij v sistemu COBISS se je namreč pokazala potreba po dopolnitvi teh postopkov.

S ciljem, da bi optimirali postopke za zagotavljanje kvalitete vzajemne baze podatkov COBIB in konsistentnosti vzajemne in lokalnih baz podatkov, je IZUM predlagal naslednje dopolnitve v programski opremi COBISS/ Katalogizacija:

  1. Ločitev privilegija LOCK1 in EDIT/HOST
  2. Možnost uporabe postopka LOCK1 samo, če je bil pred tem zapis prevzet iz COBIB, kar se zagotovi s programsko kontrolo. Na ta način se izključi možnost, da se že dopolnjen in popravljen zapis v COBIB ponovno prekrije (kreator ali imetnik privilegija LOCK1) z nepopolnim ali nepravilnim zapisom iz lokalne baze podatkov.
  3. Za razreševanje nepopolnih starih zapisov v COBIB se uporabi ukaz EDIT/HOST oziroma se razmisli o ločenem algoritmu.
  4. Postopek LOCK2 se uporablja izjemoma, ko je zapis res popoln.
  5. Namesto lokalnega LOCK, ki ga je predlagal NUK na skupnem sestanku NUK in IZUM (26.03.96), se predvidi drugačna rešitev, in sicer s prenosom stanja baze podatkov v "pomožno okolje", kjer je možen online dostop do 3-5 zadnjih verzij, medtem ko so starejše verzije arhivirane in se jih le po potrebi prenese v online "pomožno okolje". Implementacija lokalne LOCK funkcije bi namreč algoritme zelo zakomplicirala.
  6. Dopolnitev algoritma dodeljevanja COBISS-ID-jev, tako da bo možno kreirati nov zapis samo, če je baza podatkov COBIB dostopna. Če ni dostopna, se zapis shrani v pomožno področje za kasnejše shranjevanje v COBIB, seveda ob upoštevanju navodil, ki preprečujejo kreiranje duplikatov. Dopolnitev bo zahtevala tudi dopolnitev postopkov COBISS/Izposoja.
  7. Razmisliti bo potrebno o tem, da se za nekatere od 90 indeksov ukine online indeksiranje, ker to precej obremenjuje sistem. Potrebno bo narediti analizo uporabe indeksov.

Vsi udeleženci so se strinjali, da:

Glede ostalih predlogov se je razvila diskusija z različnimi predlogi:

Glede dopolnitev postopkov redakcije v okviru programske opreme COBISS/Katalogizacija pripravi IZUM predlog, ki se bo obravnaval na naslednjem posvetu v jeseni.

Podani so bili tudi naslednji predlogi:

 

Zapisali: mag. Marta Seljak, mag. Bojan Štok, Milena Doberšek