ZAPISNIK

 

s posveta dne 3.12.1996 ob 10. uri v IZUM Maribor.

 

Prisotni:

Odsotni:

 

Na posvetu smo obravnavali naslednje teme:

  1. dopolnitev postopkov redaktiranja zapisov v COBIB
  2. dopolnitev formata COMARC/H - podpolje splošni podatki o stanju zaloge
  3. dopolnitev indeksiranja COBIB in lokalnih baz podatkov.

 

1. Dopolnitev postopkov redaktiranja zapisov v COBIB

Udeleženci posveta so predstavili ugotovitve in vprašanja, ki so se pojavila v fazi testiranja nove verzije programske opreme COBISS/Katalogizacija, ki vključuje dopolnjene postopke za redakcijo COBIB.

Sklenjeno je bilo naslednje:

Pri tej točki so bili sprejeti še naslednji sklepi:

Izraženi so bili tudi naslednji predlogi:

 

2. Dopolnitev formata COMARC/H - podpolje splošni podatki o stanju zaloge

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

 

3. Dopolnitve indeksiranja COBIB in lokalnih baz podatkov

Predstavljeni so bili vsi predlogi za indeksiranje, ki so jih knjižnice predlagale od zadnjega reindeksiranja COBIB in lokalnih baz podatkov.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

 

Zapisali: mag. Marta Seljak, mag. Bojan Štok, Tadeja Brešar, Milena Doberšek

Verificirali: Lidija Wagner, Zlata Dimec, mag. Janez Jug