izumlogo.gif (16063 bytes)

 

 

 

 

Zapis

s posvetov  "Vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS"

 

 

Namen sestanka: 

Spremembe in dopolnitve tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.
 

Kraj/čas:

IZUM, Maribor
3. 9. 2002 
10. 9. 2002 
19. 9. 2002 
10. 10. 2002 
20. 10. 2002
 

Prisotni sodelavci IZUM-a:

mag. Tomaž Seljak, mag. Marta Seljak, mag. Franci Pivec, dr. Tvrtko Šercar, Tadeja Brešar, Lidija Curk
 

Prisotni zunanji sodelavci:

mag. Dragotin Kardoš (Naravoslovnotehniška fakulteta)
dr. Tomaž Bartol (Biotehniška fakulteta)
Martin Grum (ZRC SAZU)
Marija Fabjančič (Biblioteka SAZU)
mag. Ema Dornik, mag. Emil Hudomalj (IBMI)
mag. Mira Vovk Avšič (CTK)
mag. Janez Jug, Mira Vončina (FDV)
mag. Zoran Krstulović, Lidija Wagner (NUK)
Dunja Legat (UKM)
 

Odsotni:

Nekateri člani delovne skupine se niso mogli udeležiti vseh terminov sestankov.
 

Vsebina - dogovori:

 

Ker obstajajo različni načini vrednotenja raziskovalnega dela, je bil sprejet predlog, da se obravnavajo vprašanja klasifikacije (tipologije) ločeno od vrednotenja bibliografskih enot. Cilj tega je bil, da se v aplikacijah za izpise lahko točkuje po različnih metodologijah, medtem ko je tipologija dokumentov/del ena sama. Zato je bil cilj prve faze revizije tipologije postaviti jasne definicije in napisati dodatna pojasnila pri tipologiji v smislu, kaj spada in tudi kaj ne spada v določen tip dokumenta. Uskladiti je bilo treba tudi terminološke izraze. V drugi fazi so bile definirane programske kontrole, ki zagotavljajo ujemanje tipa dokumenta s preostalimi podatki v zapisu, in preslikava med staro in na novo definirano tipologijo.

Glavne spremembe v tipologiji so:

Podrobnosti o tipologiji so dostopne na http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija-21.11.2002.doc.

Na podlagi dogovorov s sestankov delovne skupine je bila pripravljena preslikava med staro in novo tipologijo.

 

Zapisali: 

 Tadeja Brešar, Lidija Curk

 

Maribor, 5. 6. 2003