OZ 2005/1

38 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 1 ZAKLJU^EK Spletne bibliografije z novo verzijo prinašajo razen celo- vite prenove strani in prehoda na novo tehnologijo tudi dodatno funkcionalnost selektivnega izbora bibliografskih enot za bibliografije raziskovalcev in strokovnih sode- lavcev. Aplikacija je razdeljena na dva strežnika: spletni aplikativni strežnik Apache Tomcat, ki podpira tehnologi- ji JSP in Java Servlet, in strežnik za kreiranje bibliografij na platformi OpenVMS. Na obeh strežnikih se beležijo podatki o uporabi aplikacije, kar omogoča izdelavo raz- ličnih statistik obiskov spletnih strani in statistik kreiranih bibliografij. Do sedaj izdelane statistike za obdobje od junija do novembra 2004 so že dale nekatere zanimive rezultate o obremenitvi strežnikov, nedovoljenih vstopih v spletno aplikacijo ali neuporabi oziroma minimalni uporabi določenih strani, opcij in funkcij. Nadaljnja izde- lava teh statistik nam bo omogočila pridobitev uporabnih informacij za odločanje glede vzdrževanja in nadaljnjega razvoja aplikacije. Gordana Budimir, Lidija Curk: SPLETNE BIBLIOGRAFIJE V SISTEMU COBISS.SI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5