izumlogo.gif (16063 bytes)

 

 

Zapisnik

s sestanka s predstavniki nabavnega oddelka Mariborske knjižnice
(programska oprema COBISS3, V2.0)

 

Namen sestanka: 

Preverjanje postopkov naročanja po oddelkih glede na sklepe s posveta delovne skupine za nabavo dne 11. 10. 1999 ter kratka predstavitev uporabniškega vmesnika programske opreme COBISS3, V2.0, in segmenta COBISS3/Nabava, V1.0, za postopke nabave monografskih publikacij
 

Kraj/čas:

IZUM, Maribor
17. 12. 1999, od 9.00 do 14.30
 

Prisotni sodelavci IZUM-a:

Jana Rečnik, Miroslav Kolarič, Janko Žigart
 

Prisotni zunanji sodelavci:

Zora Lovrec Jagačič, Marta Novak (Mariborska knjižnica - SIKMB)
 

Odsotna:

Tanja Turšek (IZUM)

Referenčni dokument:

COBISS3/Nabava V1.0 - Delovno gradivo za posvet 10. - 11. 11. 1999 in Nabava_V10_zapisnik s posveta delovne skupine_

Vsebina - dogovori:

 

Dnevni red:

 

Uvodoma se je gospa Rečnik predstavnicama Mariborske knjižnice zahvalila za pripravljenost, da tudi njihova knjižnica sodeluje v delovni skupini za nabavo. Kot novi članici je bilo knjižnici posredovano vse gradivo, ki je bilo doslej obravnavano na posvetih delovne skupine.

Gospa Lovrec Jagačič in gospa Novak sta povedali, da sta gradivo pregledali in se s sklepi zadnjega posveta 10. in 11. novembra 1999 povsem strinjata. Pohvalili sta tudi dokument Pridobivanje knjižničnega gradiva: Analiza stanja (delovno gradivo, potrjeno na posvetu 20.4.1998), da je pripravljen zelo natančno in sistematično, in povedali, da se pridružujeta vsem željam in zahtevam za nov sistem nabave, ki so zapisane v tem dokumentu.

Nato sta podrobneje predstavili postopke nabave, ki jih izvajajo v njihovi knjižnici - od nabave in razporejanja gradiva po oddelkih in njihovih lokacijah do plačevanja prejetega gradiva. Bistvenih razlik med postopki, ki jih izvajajo v Mariborski knjižnici in npr. v Knjižnici Otona Župančiča, nismo ugotovili. V nadaljevanju podajamo le povzetek nekaterih ugotovitev:

V drugem delu sestanka je gospod Kolarič predstavil delovno verzijo uporabniškega vmesnika programske opreme COBISS3, V2.0, in segment COBISS3/Nabava, V1.0. Predstavnici Mariborske knjižnice sta bili z možnostmi, ki jih ponuja program, zelo zadovoljni, novih, dodatnih zahtev, nista imeli. Upata, da bo program kmalu predan v uporabo, saj ocenjujeta, da jim bo lahko precej olajšal poslovanje.

 

Sklepi:

  1. Tako kot vse druge člane delovne skupine za nabavo bo IZUM odslej tudi Mariborsko knjižnico sproti obveščal o poteku razvoja segmenta za nabavo.
  2. Mariborska knjižnica bo poslala primere statistik in drugih novih obrazcev.
  3. Mariborska knjižnica bo poslala seznam dovoljenj ali privilegijev, ki jih bodo uporabljali pri delu v segmentu za nabavo.

 

Zapisali:
Janko Žigart, Miro Kolarič in Jana Rečnik

Maribor, 28.12. 1999