OZ 2005/4

280 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Probleme, omenjene kot naloga 3, še vedno rešujemo. Tematski portali so in bodo avtonomni del EIP. To nazor- no prikazujeta grafika in uporabniški vmesnik. Rešitev je splošna, enotna. 3.1 Zasnova portala KIZ in uporabni{kega vmesnika Dostop do portala KIZ bo možen na dva načina: • iz EIP, • neposredno. Uporabniki imajo možnost, da se na zaslonu EIP odločijo za enega ali več tematskih portalov. Slednji so označeni po kategorijah pregledne tabele na najbolj splošni ravni. Druga možnost je, da imajo uporabniki neposreden do- stop do tematskega portala in za iskanje uporabijo običaj- ne metode. Lahko: • brskajo ali • iščejo. Za iskanje so na voljo vsi izrazi iz predmetnega slovarja. Bilo je kar nekaj razprav v zvezi s postavitvijo funkcije brskanja. Na koncu smo se odločili za kombinacijo pre- gledne tabele na drugi ravni (če se upošteva uporabljena kategorija v EIP) in izbire kontroliranih predmetnih oznak. Prikaz bibliografskih zapisov, seznamov zapisov itd. je za začetek enostaven in ga bomo po potrebi dopolnili glede na potrebe uporabnikov. Predvidevamo, da bo rezultat polno besedilo določenega dokumenta. Vendar pa lahko uporabniki prejmejo bibli- ografski zapis za tiskani dokument iz baze podatkov, ki je že sam po sebi vir. V takšnem primeru in v drugih po- dobnih primerih smo že pripravili dodatne storitve preko strežnika SFX. Tipičen primer je prejem gradiva preko službe za dobavo dokumentov, medknjižnične izposoje, možnosti, da najdemo dokument v spletni knjigarni itd. Iz angleščine prevedla Darja Bokša-Faraguna.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5